Młoda Polska

Młoda Polska Epokę tą nazywano także modernizmem oraz neoromantyzmem. Modernizm– to bliskoznaczne określenie terminu „nowoczesność” i bardzo pasuje do tej epoki, gdyż ukazuje kierunek tworzących w niej artystów dążących do nowości, odrębności, pragnących porzucić przeszłość i tradycję na rzecz poszukiwania i tworzenia nowatorskich dzieł. Neoromantyzm– jest odmiennym od modernizmu spojrzeniem na świat, który stara się Read more about Młoda Polska[…]