Pozytywizm

Pozytywizm Pozytywizm jest okresem ukształtowanym w literaturze polskiej, którego nazwa przyjęta została od kierunku filozoficznego sformułowanego przez Augusta Comte. Pozytywizm koncentrował w sobie zarówno cele o charakterze literackim jak również społeczno- ideowym, które miały na względzie dążenie do rozwoju kraju po klęsce powstania styczniowego. Za datę początkową pozytywizmu przyjmuje się rok 1864– czyli upadek powstania Read more about Pozytywizm[…]