Renesans

Renesans   Renesans, czyli odrodzenie człowieka oraz kultury. Jest on epoką literacką, która umiejscowiona jest pomiędzy średniowieczem a barokiem. W Polsce epoka ta trwała od końca wieku XV, do końca wieku XVI. Renesans na nowo ukształtował pojęcie człowieka, czyniąc go wartością naczelną, która jest w stanie stale rozwijać się, kształtować swe talenty i umiejętności. Rozpoczął Read more about Renesans[…]