Romantyzm

Romantyzm Adam Mickiewicz   Oda do młodości W utworze tym podmiot liryczny opisuje za pomocą wielu kontrastów i porównań problematykę związaną ze starością oraz młodością. Ukazany przez autora świat starych („poradlone czoło” , „tępe oczy”) jest obrazem bardzo smutnym i wzruszającym. Człowiek stary, często niedołężny, schorowany, staje się dla innych ciężarem, ponieważ jest mało użyteczny. Read more about Romantyzm[…]