Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #161

Z Księgi Psalmów „Szczęście bogobojnych” (Ps,112,1-10) Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #161[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #160

Z Mądrości Syracha Bojaźń Boża w doświadczeniach (Syr,2,1-18) Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #160[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #159

Z Księgi Psalmów Przeciwko grzesznikom ( Ps 141, 1-10) Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi [z pomocą]; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna! Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich! Mojego serca nie skłaniaj Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #159[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #158

Z Ewangelii świętego Mateusza Prawdziwa nieczystość ( Mt,15,10-20) Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym». wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?» On zaś odrzekł: Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #158[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie # 157

Z Ewangelii według Świętego Mateusza Przemienienie Jezusa (Mt,9,2-8) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie # 157[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #156

Z Ewangelii według Świętego Mateusza Zapowiedź prześladowań (Mt,10,17-23) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #156[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #155

Z Księgi Izajasza Proroctwo o zbawieniu (Iz,45,7-8) Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Zauważ: Bóg w Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #155[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #154

Z Księgi Psalmów Bóg jedyną nadzieją (Ps62, 2-13) Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali? Tylko zamyślają podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #154[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #153

Z pierwszego listu do Koryntian Prawdziwa mądrość zapewni jedność (1Kor,17-31) Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #153[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #152

 Z pierwszego listu Św. Jana (1 J, 1,1-10) Prolog [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowieżycia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #152[…]