Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #154

Z Księgi Psalmów Bóg jedyną nadzieją (Ps62, 2-13) Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali? Tylko zamyślają podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #154[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #153

Z pierwszego listu do Koryntian Prawdziwa mądrość zapewni jedność (1Kor,17-31) Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #153[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #152

 Z pierwszego listu Św. Jana (1 J, 1,1-10) Prolog [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowieżycia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #152[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #151

Z Ewangelii Świętego Mateusza Upomnienie braterskie+ Obowiązek przebaczenia (Mt,18, 15-21) Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #151[…]

Cytat z pima świętego+krótkie rozważanie #150

Z Ewangelii Świętego Mateusza Przyjście Chrystusa (Mt,24,23-31) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: “Oto tu jest Mesjasz” albo: “Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: “Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; “Oto Read more about Cytat z pima świętego+krótkie rozważanie #150[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #149

Z Księgi Psalmów Bóg moją ucieczką (Ps 142) Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo, kto Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #149[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #148

Z Księgi Psalmów Wieczny Bóg nadzieją człowieka (Ps 90) Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz: «Synowie ludzcy, wracajcie!» Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #148[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #147

Z Księgi Psalmów Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu (Ps 130) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #147[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #146

Z Mądrości Syracha Wstyd i wzgląd ludzki (Syr,4,20-27) Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską. Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy i nie wstydź się aż tak, by to było twoim Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #146[…]

Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #145

Z ewangelii świętego Jana Nikodem (J,2,1-21) Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, Read more about Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #145[…]