Cytat z pima świętego+krótkie rozważanie #150

Z Ewangelii Świętego Mateusza

Przyjście Chrystusa (Mt,24,23-31)

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: “Oto tu jest Mesjasz” albo: “Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: “Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; “Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Zauważ:

W powyższym fragmencie Jezus poucza, aby przez całe swe życie zachowywać cnotę czujności i trzeźwego rozumu, dzięki którym możliwe będzie właściwe postrzeganie otaczającego świata. Obecne czasy i postępowanie niektórych środowisk mających wielki wpływ na drugiego człowieka niejako neguje osobę Zbawcy, umniejsza Jego wielkość i majestat, by tym samym osłabić wiarę i wprowadzić chaos. Tymczasem właśnie wiara jest fundamentem budującym właściwe relacje rodzinne i społeczne, jest spoiwem łączącym pokolenia i siłą do walki z codziennością niosącą szereg trudów i przeciwności. Prośmy więc Pana o łaskę prawdziwej, wolnej i pewnej wiary, dzięki której będziemy mogli odróżnić wszechobecny fałsz i zakłamanie współczesnych proroków głoszących tezy niezgodne z prawdziwym posłannictwem człowieka, który jest powołany do świętości, a tym samym do czynienia dobra.

Łukasz J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *