Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #136

Z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła

O źródle miłości 1J,4,19-21, 5,1-3

My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
aby ten, kto miłuje Boga,
miłował też i brata swego.

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,
z Boga się narodził;
i każdy miłujący Tego, który dał życie,
miłuje również tego,
kto życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
albowiem miłość względem Boga
polega na spełnianiu Jego przykazań,
a przykazania Jego nie są ciężkie.

Zauważ:

Bóg będąc źródłem i twórcą Miłości jest również tym, który śle w kierunku człowieka tę nieprzemijającą i ponadczasową prawdę związaną z pragnieniem życia w świętości. Realizować zaś może się ono tylko i wyłącznie poprzez miłość, będącą lustrzanym odbiciem boskiego działania i Jego potężnego miłosierdzia. Poszukując i odnajdując w sobie Miłość mogę każdego dnia wyciągać pomocną dłoń do współbrata. Pomagając na co dzień drugiemu człowiekowi udowadniam, że mieszka we mnie Bóg żywy. Właśnie poprzez tę dwustronną korelację można zbudować w sobie przekonanie o właściwym kierunku codziennego funkcjonowania, które oparte jest na prawdziwej Miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka poklasku, nie pamięta złego i współweseli się z prawdą.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *