Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #160

Z Mądrości Syracha

Bojaźń Boża w doświadczeniach (Syr,2,1-18)

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
któż zaufał Panu, a został zawstydzony?
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość:
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?
Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom,
a miłujący Go pójdą Jego drogami.
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.
Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi:
jaka jest bowiem Jego wielkość,
takie też i miłosierdzie.

Zauważ:

Każdy, kto pragnie służyć Panu i z pokojem serca przyjmować Jego wolę, musi przygotować się na życiowe sztormy i doświadczenia. Bóg bowiem kocha wierność, z której rodzi się dobroć i prostota serca budująca w człowieku zarówno świadomość przemijania, jak i życia duchowego. Tylko ten, kto potrafi zaufać Panu i zabrać w swą wędrówkę codziennych dni krzyż doświadczeń i trudów, może mieć pewność, że zmierza w odpowiednim kierunku, którym jest zbawienie. Chociaż czasem ciężar obowiązków wydaje się być ponad siły człowieka, a ograniczone ciało już przewiduje widmo klęski, właśnie wtedy Bóg mówi: nie lękaj się, Ja Jestem z tobą, trwaj przy Mnie! Wierność każdego z nas zostanie obficie wynagrodzona i doceniona. Nie doceni tych działań współczesny świat nastawiony na konsumpcjonizm i „bezhamulcowy” postęp napędzany kosztem wiary, ojczyzny czy rodziny.  Nasze starania doceni Ten, który zna każde czyste serce i zawsze opowiada się za prawdą.

Opracował: Łukasz J.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *