Cytat z Pisam Świętego+krótkie rozważanie #88

Z Księgi Psalmów

O pomoc w przeciwnościach (Ps,86,1-17)

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.

Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,
ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,
i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda:
tylko Ty jesteś Bogiem.

Naucz mię, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!
Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali
i zgraja gwałtowników czyha na me życie,
a nie mają względu na Ciebie.
Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!
Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,
ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,
żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

Zauważ:

Codzienne problemy, utrapienia i rozterki nękają każdego z nas i odbierają radość, wewnętrzny spokój i pogodę ducha. Właśnie wtedy często zamykamy się w sobie i pragniemy za wszelką cenę poradzić sobie z narastającymi przeciwnościami, które zamiast się zmniejszać- rozrastają się do niebotycznych rozmiarów i sieją ogromne spustoszenie. Dlaczego pragniemy wyłącznie sami porządkować swe życie ? Dlaczego zapominamy o Zbawcy pragnącym nas wesprzeć i poprowadzić we właściwym kierunku? Drogą, która prowadzi do rozwiązania wszelkich problemów i trudności jest Jezus- nasz brat i odkupiciel, który wypełnia serca siłą i nadzieją do walki z pojawiającymi się krzyżami. Tylko w Nim odpoczniesz i nabierzesz sił przed dalszą drogą. Tylko z Nim pokonasz swe ograniczenia i wejdziesz na niezdobyte szczyty swych pragnień. Otwórz się więc na Jego nieograniczone źródła łask i zaczerpnij prawdziwej mocy potrafiącej czynić cuda w życiu każdego z nas.

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *