Cytat z Pisma Świętego+ krótkie rozważanie #22

Z ewangelii według Świętego Marka

Spór o pierwszeństwo (Mk, 9, 33-37)

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był [już] w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał

Zauważ:

Pan wskazuje pokorę, skromność, cichość i uczynność jako prawdziwe cnoty i przeciwwagę dla pychy, arogancji bądź wywyższania się. Życie człowieka jest służbą i poświęceniem, które uczą, że każdy z nas staje się bardziej wartościowy i zaczyna dostrzegać naukę płynącą z krzyża codziennych obowiązków i zadań. Dla Boga nie liczy się zewnętrzny obraz człowieka, nie liczy się sława, bogactwo czy pozycja społeczna. Najważniejsze jest wnętrze każdego z nas. To tam rodzi się dobro, pokora, miłość, wiara i nadzieja. Zaś przykład dziecka jako wzoru do naśladowania skłania do budowania w sobie prostoty ducha i życia pozbawionego chciwości, podstępu i ciągłego zabiegania za doczesnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *