Cytat z Pisma Świętego+ krótkie rozważanie #12

Z listu św. Jakuba

cross-1611141_1280

Wiara nie ma względu na osoby (Jk,2, 1-9)

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?  Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.

Zapamiętaj:

Prawdziwa wiara w Boga oraz Jego przykazania i napomnienia jest idealnym drogowskazem do serca drugiego człowieka. Cnota prawdziwej, żywej wiary jest jednym z darów Ducha Świętego, a człowiek nią obdarowany z pewnością potrafi każdego ze swych współbraci postrzegać w jednakowym świetle. Przymiotem autentycznej, nieskazitelnej wiary jest szacunek i tolerancja, które wypływają z wnętrza duszy i pozwalają człowiekowi „ miłować bliźniego swego jak siebie samego”. Takie postrzeganie i traktowanie innych ludzi jest niewątpliwie wielką zaletą i prowadzi do pełni człowieczeństwa i życiowego spełnienia. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *