Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #105

Z listu do Efezjan

Chrześcijanin- nowym człowiekiem (Ef, 4,17-24)

To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Zauważ:

Święty Paweł przestrzega każdego z nas przed złudnym i nieuczciwym życiem, pełnym grzechu i nieprawości, które niszczy w człowieku duchowość poprzez zagłuszanie głosu swego sumienia. Apostoł Jezusa wzywa do porzucenia wszelkich działań i praktyk mogących w jakikolwiek sposób oddalić nas od bożej miłości niosącej każdemu człowiekowi radość, pokój i spełnienie. Otrzymujemy niejako nakaz, by przyoblec się w zbawczą Miłość i stać się „…człowiekiem nowym, stworzonym według Boga…”, a więc żyjącym w zgodzie z otaczającym nas światem i potrafiącym odczytywać pojawiające się na co dzień znaki obecności Tego, który Jest i pragnie naszego zbawienia i uświęcenia. Prośmy więc każdego dnia o światły umysł i czyste serce, abyśmy mogli być prawdziwie dobrymi w oczach Boga i drugiego człowieka.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *