Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #106

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt,21,33-46)

Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Zauważ:

Bóg posłał na ziemię swego Syna, aby Ten poniósł męczeńską śmierć, dzięki której każdy z nas został niejako wyrwany z wiecznego upadku i potępienia. Nieśmiertelna i ponadczasowa Miłość pokonała zło, rozerwała kajdany, obmyła z grzechów i wskazała szlak wiodący do zbawienia. Jednakże ofiara, którą Jezus ofiarował za nas, wymaga z naszej strony czynnego działania i chęci stawania się z każdym dniem lepszymi ludźmi. Bóg czeka na owoce męki swego syna i pragnie, aby krew Jezusa nie została zdeptana i zlekceważona poprzez życie pozbawione wiary, miłości, pokory czy chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdy z nas musi dać świadectwo swego ścisłego kontaktu ze Zbawcą i udowodnić, że nie na darmo oddał On swe życie również za mnie i za Ciebie.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *