Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #108

Z Księgi Psalmów

Modlitwa grzesznika (Ps 143,1-12)

Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.
Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.

Zauważ:

Jakże dobrze w swym utrapieniu zwracać się do Tego, który wszystko może i od którego wszystko zależy, jakże dobrze mieć w sobie na tyle pokory, by umieć przyznać się do swej ułomności i grzeszności. Bóg docenia człowieka, który ma w swym wnętrzu świadomość własnej niewierności, złości, pychy czy chciwości i szuka w sobie samym (a nie w innych) wad, z którymi należy walczyć i je zwyciężać. Każdy z nas upada i popełnia codziennie szereg błędów- mniej bądź bardziej poważnych, niosących jakieś konsekwencje. Wielką sztuką jest walka z tym co kusi i pragnie oderwać człowieka od boskiej Miłości. Pokładajmy więc wszelką nadzieję w Zbawcy i oddajmy Mu nasze lęki, grzechy, upadki, niewierności, marzenia i dążenia, wierząc, że zajmie się tym wszystkim i poprowadzi nas w dobrym kierunku.  

Ł.J.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *