Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #113

Z Księgi Izajasza

Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego (Iz,11,1-9)

 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze.

Zauważ:

Ten krótki fragment z Księgi Izajasza jest niejako przepowiednią kreślącą przyszłego Króla Królów i Pana Panów, który przybędzie w chwale, by napełnić świat przymiotami Ducha. Ukaże się On jako nieskalany i sprawiedliwy władca, pełen pokoju i mądrości. Rozkrzewi dobroć i miłość, upokorzy grzech, zło i nienawiść, by w ten sposób ostatecznie zatryumfowała boska harmonia i pokój. Zakończą się wojny i spory, odejdą w zapomnienie wszelkie niegodziwości i kłótnie. Obecnie oczekujemy powtórnego przyjścia Mesjasza. Otwórzmy więc nasze serca nadchodzącemu Panu, wyrzućmy wszelki egoizm i podstęp zaś ich miejsce niech wypełni Duch Pański, który wskaże nasze prawdziwe posłannictwo. „Pan blisko jest- oczekuj Go, Pan blisko jest w Nim serca Moc!”

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *