Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #114

Z Ewangelii według Świętego Łukasza

Zwiastowanie Maryi (Łk,1,26-38)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>».  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Zauważ:

Anioł Gabriel nawiedził Maryję by przekazać Jej, że została wybrana przez samego Boga na Matkę przyszłego Odkupiciela świata. Poprzez nieskalane ciało dziewicy Wszechmocny Pan okazuje swą bezgraniczną Miłość i Miłosierdzie, które za pośrednictwem bożego syna zostanie posłane na ziemię. Słowa anioła zapewne musiały wywołać u Maryi strach i niepewność, jednakże uwierzyła boskiemu posłańcowi całkowicie podporządkowując swe życie Panu. A jak wygląda nasze podporządkowanie się woli Pana? Czy potrafię zrezygnować z własnego życia aby w ten sposób poświęcić się dla innych? Czy nie lekceważę pojawiających się w sercu natchnień pragnących ukierunkować mnie do konkretnych czynów i działań? Bierzmy na co dzień przykład z Matki naszego Zbawiciela i powtarzajmy: Panie jestem Twój, otwórz me serce i naucz  odczytywać znaki Twej obecności, wspieraj mnie w dobrym i prowadź drogami, które są mi przeznaczone.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *