Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #128

Psalm 12

Wśród zakłamanego świata ( Ps 12,2-9)

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Pańskie – to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

Zauważ:

Jakże często współczesny człowiek pragnie zupełnie odciąć się od tego co duchowe i święte. W postępowym świecie coraz mniej miejsca i czasu poświęca się Bogu, który zdaniem wielu jest wyłącznie bytem mitycznym, pozbawionym jakiejkolwiek mocy sprawczej. Takie poglądy zaciemniają ludzkie serca i pozbawiają tak bardzo potrzebnej obecnie wrażliwości, miłości, współczucia. Jednakże ten „zakłamany świat” posuwa się naprzód w kierunku końcowego upadku i całkowitego zniszczenia. Dlatego szczególnie teraz potrzeba wielu odważnych serc i zdecydowanych postaw, które będą niejako wyznacznikiem dla ludzi  zlęknionych, zagubionych i niezdecydowanych, którym należy wskazać właściwy kierunek życiowej wędrówki. Módlmy się więc o siły potrzebne do dobrego i uczciwego życia (opartego na niezachwianej wierze) które może stać się widzialnym przykładem godnym do naśladowania dla drugiego człowieka.    

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *