Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #132

Z listu do Efezjan

Zamiast wad-cnoty (Ef,4,25-32)

Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego użyczać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.

Zauważ:

Ten krótki fragment jest kolejnym tekstem świętego Pawła, w którym otrzymujemy szereg pouczeń i wskazówek naprowadzających nas na właściwe ścieżki życia. Autor w sposób dosadny nakazuje zakończyć wszelkie spory i kłótnie niosące wewnętrzne rozdarcie, gniew czy smutek. Bowiem nasze wnętrza winny być świątynią Ducha a nie grzechu rodzącego nienawiść, brak zrozumienia, gorycz, uniesienie. W takich warunkach zagłuszane jest dobro, zaś trzecia osoba Trójcy Świętej ma niejako związane ręce i nie może właściwie i owocnie działać. Dlatego też trzeba nam walczyć z szeregiem wad wciąż tak mocno atakujących i oślepiających właściwe postrzeganie Boga, świata i drugiego człowieka. Nieustannie trzeba opowiadać się po stronie prawdy, która jest gwarantem naszej uczciwości i wiarygodności, dzięki czemu zawsze możemy spojrzeć swemu bliźniemu prosto w twarz i mieć pewność, że jesteśmy uważani za ludzi prawych i uczciwych. 

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *