Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #14

Z listu do Efezjan

cross-1611141_1280

Strzec nowej światłości

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.  I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując [je], nawracajcie [tamtych].  O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.  Dlatego się mówi:
Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus.

Zapamiętaj:

Jezus- syn boży przychodzi na ziemię jako człowiek- nasz brat aby czynić dobro i o nim świadczyć. Oznacza to więc, że jesteśmy narzędziem w rękach Pana przeznaczonym do niesienia po całym świecie świadectwa o Jego miłości i wielkim miłosierdziu. Jednakże czy potrafimy dostrzec w drugim człowieku (często potrzebującym pomocy, chorym, cierpiącym) naszego brata?

Każdego dnia możemy poprzez własne czyny wzbudzić w innych potrzebę poznania Boga, możemy poprzez swą wiarę, pokorę i uczynność wpłynąć na bliźniego, sprowadzając go znów na drogę dobra i prawdy.

Każdy z nas posiada wolną wolę, która uprawnia do dokonywania konkretnych wyborów na życiowej drodze. Pan pozostawił każdemu z nas możliwość opowiedzenia się za dobrem, bądź za złem. Raz wybrane zło zagnieżdża się w sercu i rozrasta siejąc spustoszenie i zabijając głos sumienia- głos sprawiedliwości. „Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *