Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #140

Z Księgi Psalmów

Bóg czuwa nad nami (Ps 121, 1-8)

Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Zauważ:

Kiedy potrafimy oddać Bogu swoje życie i wszelkie jego sprawy, wówczas możemy zyskać wszechogarniający spokój i radość, które mają swe źródło w niezachwianej wierze. Oddając Panu swe słowa, myśli, czyny i pragnienia możemy mieć pewność, że On nad wszystkim czuwa i prowadzi nas tak, abyśmy nie upadli, nie pogubili się w doczesności, która tak często kusi swą przyziemnością i nijakością. Największym błędem człowieka jest pokładanie nadzieji tylko i wyłącznie w sobie samym. Taki stan rzeczy często powoduje niemożność wspięcia się wyżej, rodzi frustrację i niemoc przez co często załamujemy się i  upadamy. Tymczasem wystarczy każdego dnia w prostych słowach ( Boże oddaję ci ten dzień, moje myśli, słowa i czyny, czuwaj nade mną i moją rodziną ) prosić Zbawcę o błogosławieństwo i wsparcie na drogach naszych codziennych obowiązków. Ono przyjdzie z pewnością, my zaś odczujemy Jego obecność poprzez ogarniający nas spokój i wielką radość.

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *