Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #141

Z Księgi Psalmów

Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała (Ps 113,1-9)

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.
Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?
Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
<Alleluja>.

Zauważ:

Wielkość i potęga boskiej miłości i nieograniczonego miłosierdzia zasługuje na nieustanny hołd i cześć. W Panu bowiem pokładać powinniśmy cała naszą nadzieję, wierząc, że Jego ręka czuwa nad każdym naszym krokiem i prowadzi do ostatecznego celu- zbawienia duszy. Trzeba o tej prawdzie nieustannie pamiętać i stawiać ją wysoko ponad doczesność dzisiejszego świata pragnącego wykorzenić z człowieka wszelką duchowość, wrażliwość czy miłość. W tej nierównej walce nie poradzimy sobie sami, nie przeciwstawimy się powszechnemu zepsuciu bez wsparcia z wysoka. Tylko żarliwa modlitwa oraz prawdziwa wiara (ta sama, która góry przenosi) może ostatecznie pokonać zło i z podniesionym czołem nieść sztandar zwycięstwa i chwały, który zakryje wszelki brud i nieprawość zakłamanego świata nowoczesności i postępu zbudowanego na fundamencie  fałszu.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *