Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #142

Z Mądrości Syracha

Pokora i prawda (Syr, 10,26-31)

Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek,
i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia.
Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko,
niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba.
Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby
i oceniaj siebie w sposób należyty.
Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi,
i któż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie?
Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy,
a bogaty dzięki swej zamożności.
Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie,
a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie.

Zauważ:

Pokora i prawda- dwie cnoty, dzięki którym każdy z nas może poczuć się prawdziwie wolnym i czystym. To właśnie one budują w sercu spokój i pozwalają iść przez życie z pełną świadomością własnej uczciwości. Człowiek potrzebuje prawdy, aby móc spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi, potrzebuje również pokory, aby umieć rozpoznawać własne błędy, wyciągać z nich wnioski i stawać się lepszym. Nie ma tym świecie istot doskonałych i nieskazitelnych, są jednak pewne dary dane nam z wysoka, aby właśnie dzięki nim rozwijać się w miłości do Boga i bliźniego. Z pewnością prawda i pokora do tych darów należą i każdego dnia pomagają strudzonym pielgrzymom ziemskiej wędrówki wybrać to, co dobre i słuszne, wybrać to co wybrałby Bóg, a nie człowiek.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *