Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #152

 Z pierwszego listu Św. Jana (1 J, 1,1-10)

Prolog

[To wam oznajmiamy], co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowieżycia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce –
bo życie objawiło się.
Myśmy je widzieli,
o nim świadczymy
i głosimy wam życie wieczne,
które było w Ojcu,
a nam zostało objawione –
oznajmiamy wam,
cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:
mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
Piszemy to w tym celu,
aby nasza radość była pełna.

Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości


Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy
i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Należy zerwać z grzechem


Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą
i nie ma w nas Jego nauki.

Zauważ:

Bóg jest światłością, która przychodzi do każdego z nas, aby rozświetlić wszelki mrok i grzech niszczący dusze i ciała. On oświeca nasze życie i wskazuje tę jedyną drogę: drogę prawdy i miłości, którą powinien wybrać każdy człowiek pragnący zbawienia. Nie ma innej ścieżki prowadzącej do życia wiecznego poza tą opartą na prawdzie i miłości. Bóg jest Miłością i pragnie każdemu z nas zapewnić radość płynącą z obcowania z Nim po upływie ziemskiej wędrówki. Prośmy więc Pana, pełni ufności i pokory o łaskę skruchy i odwagę potrzebną do uderzenia się w pierś, przyznania się do wszelkich błędów i budowania w sobie pragnienia zadośćuczynienia za wszelkie wyrządzone zło. Takie bowiem pragnienie niesie spokój i radość.

(autor: Łukasz J.)   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *