Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #155

Z Księgi Izajasza

Proroctwo o zbawieniu (Iz,45,7-8)

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności,
sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Ja, Pan, czynię to wszystko.
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niechajże ziemia się otworzy,
niechaj zbawienie wyda owoc
i razem wzejdzie sprawiedliwość!
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą.

Zauważ:

Bóg w swej mocy i doskonałości przewiduje każdy aspekt życia człowieka oraz otaczającej rzeczywistości. On zarządza światłem i ciemnością, dzięki czemu wybiera swych wiernych, którymi pragnie się otoczyć by tworzyć wspólnotę wiary, nadzieji i miłości. Również od Pana zależy w jaki sposób będzie doświadczał swych wybrańców i jaką drogę dla nich wybierze. Wszak tylko Bóg zna nasze serca, nasze myśli i pragnienia… Tylko Jego łaska może nas każdego dnia napełniać pokojem i światłością- źródłami życiodajnej mocy niezbędnej do walki z trudną i nieprzewidywalną rzeczywistością, w której przyszło nam żyć…

Tekst: Łukasz J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *