Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #16

Z pierwszego listu do Koryntian

cross-1611141_1280

Charyzmaty Ducha Świętego

Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych. Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «[Niech] Jezus [będzie] przeklęty». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Zapamiętaj:

Kto potrafi otworzyć się na działanie Ducha Świętego, ten z pewnością może otrzymać jeden z Jego darów. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że działa w nas „moc”, dzięki której możemy dobrze i owocnie żyć, czynić dzieła miłosierdzia oraz wspierać drugiego człowieka (bądź to czynem, bądź słowem- które jest również niezmiernie ważne- przynosi ono bowiem pokrzepienie). Święty Paweł pisze, że każde nasze działanie, postępowanie jak również dary łaski mają różny zakres działania, jednakże wszystkie one zmierzają ku jednemu Bogu („sprawcy wszystkiego we wszystkich”). Otwórzmy się więc (otwórzmy swe serca) na działanie Tego, który może odmienić nas, nasze życiowe plany i dążenia. Jego moc i wsparcie jest na wyciągnięcie ręki. Odważysz się?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *