Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #164

Z Pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa (1 P 1, 17-21)

„Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu”.

Zauważ:

Chrystus wykupił swą drogocenną krwią każdego człowieka. Zostaliśmy uwolnieni z kajdan grzechu niosących wieczne potępienie i upadek. Ofiara, która dokonała się na krzyżu oczyściła nasze serca z wszelkich niegodziwości i wszelkiego brudu. Zło zostało ostatecznie i nieodwołalnie pokonane przez czystą i bezinteresowną miłość Boga do człowieka… Prawda pokonała fałsz, światło rozpromieniło ciemność, strach i niepewność ustąpiły miejsca odwadze mającej swe korzenie w wierze i całkowitym zaufaniu Bogu żywemu i prawdziwemu. Chrystus nieustannie przychodzi i puka do naszych serc, chce je uzdrowić, uspokoić, napełnić radością i miłością. Nie lękajmy się otworzyć tych drzwi „lekarzowi duszy i ciała”, w Nim bowiem cała nasza nadzieja…

Tekst rozważania :Łukasz J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *