Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #17

Z ewangelii wg Św. Mateusza

cross-1611141_1280

Bogaty młodzieniec (Mt, 19, 16-22)

A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Zapamiętaj:

Z tego krótkiego lecz jakże treściwego fragmentu ewangelii płynie ku nam bardzo istotna prawda, mówiąca, że w życiu nie wystarczy być dobrym człowiekiem, który zachowuje (przestrzega) przykazania. Do zbawienia bowiem potrzebny jest żywy i konkretny czyn (i to nie jeden), który dopiero w połączeniu z przestrzeganiem zasad zawartych w dekalogu prowadzi ku życiu wiecznemu oraz ziemskiemu spełnieniu. Jezus wyraźnie „namawia” do dzielenia się z potrzebującymi, którzy tylko czekają na jakikolwiek przejaw dobroci z naszej strony. Warto więc zapamiętać, że w niektórych sytuacjach „Pomocne ręce są lepsze niż modlące się usta”. Bowiem słowami można zbudować i wykreować wiele „niewidzialnych” pomników, zaś prawdziwy, widzialny czyn zawsze przynosi konkretny i widoczny efekt.    

1 thought on “Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *