Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #32

Z księgi psalmów

„Bóg pasterzem i wsparciem” (Psalm 23)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie dni.

Zauważ:

Zbawca dobrze wie, czego nam potrzeba. On zna doskonale serce i rozum każdego człowieka co sprawia, że nie mamy (i nie możemy mieć) przed Nim tajemnic. Tak więc każdy, kto zdecydował się wybrać Pana na swego pasterza i przewodnika jest bezpieczny i pełen wewnętrznego spokoju, radości i pewności o swą przyszłość. Teraz już nie musisz się lękać i obawiać o swe życie. Złożyłeś je bowiem w najlepsze ręce. Każdego dnia powtarzaj z przekonaniem: Bóg „wiedzie mnie po właściwych ścieżkach”, bo moje drogi są Jego drogami, a moje myśli Jego myślami. Zbawienna łaska i moc Pana towarzyszy człowiekowi nieustannie. Nie ma więc przeciwnika, który mógłby nas złamać, gdyż Odkupiciel czuwa nad swym ludem.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *