Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #35

Z ewangelii według świętego Mateusza

„Przypowieść o robotnikach w winnicy”( Mt, 20, 1-16)

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: “Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: “Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: “Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: “Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: “Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: “Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: “Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Zauważ:

Jezus przyszedł na ziemię by zaświadczyć o Bogu i Jego Królestwie przygotowanym dla ludzi. Przyszedł, by dać świadectwo prawdzie i wskazać wszystkim błądzącym i zagubionym drogę wiodącą do życia wiecznego. Jego cudowne i proste nauki dają nadzieję zbawienia każdemu z nas. Przez całe ziemskie życie człowieka Bóg cierpliwie czeka i obserwuje jakie drogi ten wybiera i jakich dokonuje wyborów. Łaska zbawienia może przemienić nawet grzesznika błądzącego przez większość swego życia, który został omamiony i zaślepiony doczesnością tego świata i zatracił się na długie lata. Brama zbawienia jest otwarta dla każdego do ostatniej godziny! Zaś syn boży po to przyszedł na ziemię by szukać owiec zagubionych, leczyć tych, co się źle mają i dawać wszystkim (bez wyjątku) nadzieję spotkania z Bogiem twarzą w twarz.  

Ł. J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *