Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #36

Z ewangelii według świętego Marka

„Prawdziwa nieczystość” (Mk, 7, 14-23)

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Zauważ:

W powyższym fragmencie ewangelii Jezus w doskonały sposób ukazuje przyczyny naszej grzeszności i ułomności. W sercu każdego człowieka toczy się nieustanna walka dobra ze złem, walka świata ziemskiego, kuszącego wszelkiego rodzaju przyjemnościami i rozkoszami, ze światem boskim, przepełnionym miłością, radością, pokojem i uczciwością. Każdy z nas ma prawo dokonać własnego wyboru życiowej drogi. Pamiętać jednak trzeba o tym, że z każdego czynu zostaniemy dokładnie rozliczeni. „Prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wartość wewnętrzna” (Bias). I tą właśnie wartością jest bez wątpienia czyste i pokorne serce (które prowadzi człowieka do dobrego życia i prawdziwego szczęścia), pozbawione pychy, chciwości, przewrotności i głupoty. Jeśli starasz się odnaleźć w sobie czyste serce, możesz być pełen ufności, że mieszka w nim sam Bóg- najlepszy przewodnik wszystkich naszych dróg.

Ł.J.

2 thoughts on “Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *