Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #38

Z księgi psalmów

Psalm36 (Ps, 36, 1-13)

Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.
Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.
Słowa jego ust – to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.
Na swoim łożu zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.
Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.
Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry;
Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań,
niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
Jak cenna jest Twoja łaska!
Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
sycą się tłuszczem Twojego domu,
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.
Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla ludzi prawego serca!
Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka
i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!
[Oto] czyniący nieprawość runęli,
zostali powaleni i nie mogą powstać.

Zauważ:

Człowiek, który nie potrafi dostrzec w sobie duchowego piękna wiary i bożej obecności, żyje wyłącznie egoizmem i nieuczciwością. Jego głos sumienia został zagłuszony, dzięki czemu może on dokonywać rzeczy haniebnych nie zdając sobie sprawy z przerażających konsekwencji, które kiedyś przyniesie przyszłość związana z sądem ostatecznym. Wszak ziemskie życie jest tylko ścieżką prowadzącą do wieczności, która może być nieskończonym szczęściem i radością dla jednych, bądź wiecznym potępieniem i cierpieniem dla drugich. Powyższy psalm niesie piękne i proste przesłanie: wszystko co robimy musi być ugruntowane na fundamencie Boga, który (jeśli zaprosimy Go do naszych zadań i obowiązków) czyni życie człowieka pełnym sensu, radości i szczęścia. Nie ma innej drogi prowadzącej do wieczności.    

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *