Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #39

Z Mądrości Syracha

Ufność w Panu

Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy,
a tym bardziej pozostaje w tyle.
Niejeden słaby potrzebuje pomocy,
brak mu sił i obfituje w biedę,
lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą,
wydźwignie On go z nędzy
i podniesie mu głowę,
a wielu zdumieje się tym, co go spotkało.
Dobra i niedole, życie i śmierć,
ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana.
Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych,
a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście.
Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością,
a oto udział jego w nagrodzie:
gdy powie: “Znalazłem odpoczynek
i teraz mogę żyć z moich dostatków” –
nie wie, ile czasu minie,
a zostawi je innym i umrze.
Trwaj w przymierzu twoim i bądź mu oddany,
a wypełniając je zestarzej się!
Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika,
ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie,
albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana
natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego.
Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych
i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo.
Nie mów: “Czego potrzebuję
i jakie dobra mam mieć od tej chwili?”
Nie mów: “Wystarczam sam sobie
i jakież zło może mnie obecnie spotkać?”
W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach,
a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności.
A dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci
oddać człowiekowi według jego postępowania.
Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt,
a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka.
Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym,
gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża.

Zauważ:

Pan pragnie, aby każdy człowiek pokładał w Nim niegasnącą nadzieję i ufność. Życie każdego z nas powinno być nieustanną służbą i poświęceniem, gdyż tylko w ten sposób możemy szukać swego spełnienia i samorealizacji. Wszystko to, co spotyka nas na drodze ziemskich dni nie jest dziełem przypadku, lecz boskim planem zbawienia , którego ludzki, ułomny umysł pojąć nie potrafi. Jedynie poprzez prawdziwą ufność Bogu możemy ze spokojem serca iść przez życie, będąc pewnymi, że żaden przypadek nie ma na tym świecie prawa bytu. Nasze dni są swoistą mieszanką radości i smutku, bogactwa i biedy, pomyślności i przykrości. Bóg zaś obdarowuje człowieka różnymi łaskami wedle swego uznania i upodobania, które zawsze jest sprawiedliwe i hojne. Trzeba nam tylko uzbroić się w niegasnącą cierpliwość, ufność i wiarę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *