Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #46

Z listu do Galatów

Napięcie między „duchem” a „ciałem”

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Zauważ:

Święty Paweł przestrzega przed życiem przepełnionym doczesnością i przyziemnością, w którym brak jest wyższych pragnień będących owocami ducha. Codzienna pogoń za niewłaściwie rozumianym szczęściem (które dla wielu ludzi kojarzy się z bogactwem, dobrym stanowiskiem czy pogonią za zaszczytami i uznaniem przez innych) powoduje, że powoli zagłuszmy w sobie prawdziwie duchowe cnoty będące prawdziwym szczęściem i spełnieniem każdego człowieka. Prędzej czy później każdy z nas zrozumie, że pogoń wyłącznie za doczesnością jest ulotnym i bardzo kruchym poszukiwaniem życiowego spełnienia, które nie ziści się dopóty, dopóki nie zaprosimy do wszystkich naszych spraw, zadań i obowiązków Tego, który przemienia zabiegane serca (za pomocą Ducha) i przemienia nas na swój obraz i podobieństwo. Trzeba więc prosić Pana o umiejętność pielęgnowania własnej duchowości, dzięki której zawsze wybierzemy dobry kierunek i będziemy przepełnieni miłością, radością i pokojem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *