Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #50

Z Mądrości Syracha

Bojaźń Boża (Syr,1,11-20)

Bojaźń Pańska to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.
Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i długie życie.
Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu,
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.
Założyła u ludzi fundament wieczny,
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
Pełnia mądrości to bać się Pana,
który upoi ich owocami swoimi.
Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
a spichlerze swymi płodami.
Koroną mądrości – bojaźń Pańska,
dająca pokój i czerstwe zdrowie.
<A [Pan] ją przejrzał, policzył>.
Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał,
i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.
Korzeń mądrości to bać się Pana,
a gałęzie jej – długie życie.

Zauważ:

Syrach wskazuje „Bojaźń Bożą” jako  fundament szczęścia i powodzenia każdego człowieka. Słowo „bojaźń” trzeba koniecznie utożsamić ze słowem „szacunek” czy też „zaufanie”. Każdy, kto zdaje sobie sprawę ze swych ograniczonych możliwości działania i pojmowania otaczającego świata, dostrzeże wokół siebie wielkie dzieła, których autorem jest Wszechmocny Pan. Tu właśnie zaczyna się prawdziwa mądrość, która zsyła nam wiele potrzebnych łask i błogosławieństw (długie życie, wewnętrzna radość, szczęście, zdrowie, powodzenie we wszelkich podjętych zadaniach). Wszystko zaś dzięki bezgranicznemu zaufaniu i szacunkowi wobec Tego, który każdego dnia wylewa na bogobojnych zdroje swego bezgranicznego miłosierdzia. Warto więc przewartościować swe życie i wybrać Tego, który może uczynić je prawdziwie szczęśliwym i udanym.

Ł.J.      

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *