Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #51

Z księgi Psalmów

Pan moją światłością (Ps,27,1-14)

Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by pożreć moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.
O jedno proszę Pana,
tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.
Złożę w Jego przybytku
ofiary radości,
zaśpiewam i zagram Panu.
Usłysz, Panie, głos mój – wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moim wspomożeniem,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Panie, naucz mnie Twojej drogi,
prowadź mnie ścieżką prostą,
z powodu mych wrogów!
Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską
w ziemi żyjących.
Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

Zauważ:

Na każdego człowieka przychodzi czas lęku, smutku i nieszczęścia. Każdy z nas wielokrotnie doświadcza w swym życiu zewsząd płynącej niesprawiedliwości i nieuczciwości. Takie niemiłe zdarzenia powodują, że zaczynamy się lękać i obawiać o swoją przyszłość. Jednakże musimy porzucić wszelką niepewność czy lęk i z podniesionym czołem iść przez życiowe drogi. Zaufanie płynące z wiary zapala w sercu człowieka boskie światło pomocy, miłości i miłosierdzia. To właśnie ono wspiera nas i napełnia bezgraniczną pewnością, że w każdym momencie życia jesteśmy pod opieką Zbawcy- Przewodnika naszych ziemskich chwil. Tak więc „Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!”.

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *