Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #52

Z ewangelii według świętego Mateusza

Nielitościwy dłużnik(Mt, 18, 23-35)

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: “Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: “Oddaj, coś winien!” 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: “Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: “Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Zauważ:

Bóg jest miłosierny i litościwy wobec każdego, kto okazuje szczerą skruchę i żałuje popełnionych występków. Jednocześnie Pan „domaga się” abyśmy okazywali miłosierdzie wobec naszych bliźnich, aby w ten sposób szerzyć miłość i dobroć, z której my sami kiedyś również czerpaliśmy owoce i siły do stawania się lepszymi. Ten, kto pragnie otrzymać przebaczenie swych grzechów , a jednocześnie nie potrafi przebaczyć drugiemu człowiekowi-  nie otrzyma błogosławieństwa od Zbawcy. Bowiem serce takiego człowieka jest wewnętrznie rozdarte, niespokojne, przepełnione goryczą i chęcią zemsty. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, obdarowujcie swych braci radością płynącą z przebaczenia wszelkich win i występków. Wówczas i Pan okaże w chwili naszej słabości swą wielką miłosierną miłość i oddali w niepamięć popełnione przewinienia.   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *