Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #54

Z Księgi Psalmów

Błaganie o wyzwolenie od wrogów (Ps, 17,1-15)

Wysłuchaj, Panie, słuszności,
zważ na me wołanie,
przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!
Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok na mnie,
oczy Twoje widzą to, co prawe.
Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał
i doświadczał ogniem,
nie znajdziesz we mnie nieprawości.
Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem;
według słów z Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtownika.
Moje kroki trzymały się mocno
Twoich ścieżek,
moje stopy się nie zachwiały.
Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka;
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj,
przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
Zamykają oni swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.
Okrążają mnie teraz ich kroki;
natężają swe oczy, by [mnie] powalić na ziemię –
podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
do lwiątka, co siedzi w kryjówce.
Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go,
swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,
a Twoją ręką, Panie – od ludzi:
od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale
i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami;
których synowie jedzą do syta,
a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.
Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem.

Zauważ:

Z serca czystego i prawego, całkowicie oddanego Bogu płyną wyłącznie słowa prawdy. Każdy z nas doskonale zna swoje wnętrze i wie, co się w nim kryje. Człowiek mający nieustannie przed oczami Pana, którego zaprasza do udziału w każdym momencie swego życia- nigdy się nie ulęknie i nie zwątpi. Choćby pojawiły się najróżniejsze doświadczenia i przeciwności, choćby pojawili się ludzie występni i nieuczciwi chcący zadać śmiertelny cios, nie zachwiejesz się i nie upadniesz, bo całe swe życie podporządkowałeś woli Boga. I choć czasem przychodzi nam wiele wycierpieć i żyć skromnie (lecz uczciwie!), to jednak perspektywa „prawdziwej nagrody” napawa siłą do dalszej wędrówki i umacnia w przekonaniu, że Pan ma wobec każdego człowieka (znany jedynie Jemu) doskonały plan zbawienia, który łącząc się z sercem prawym i pobożnym musi przynieść obfity owoc.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *