Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #57

Z Mądrości Syracha

Ufność w Panu (Syr,11,11-28)

Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy,
a tym bardziej pozostaje w tyle.
Niejeden słaby potrzebuje pomocy,
brak mu sił i obfituje w biedę,
lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą,
wydźwignie On go z nędzy
i podniesie mu głowę,
a wielu zdumieje się tym, co go spotkało.
Dobra i niedole, życie i śmierć,
ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana.
Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych,
a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście.
Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością,
a oto udział jego w nagrodzie:
gdy powie: «Znalazłem odpoczynek
i teraz mogę żyć z moich dostatków» –
nie wie, ile czasu minie,
a zostawi je innym i umrze.
Trwaj w przymierzu twoim i bądź mu oddany,
a wypełniając je zestarzej się!
Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika,
ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie,
albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana
natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego.
Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych
i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo.
Nie mów: «Czego potrzebuję
i jakie dobra mam mieć od tej chwili?»
Nie mów: «Wystarczam sam sobie
i jakież zło może mnie obecnie spotkać?»
W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach,
a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności.
A dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci
oddać człowiekowi według jego postępowania.
Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt,
a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka.
Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym,
gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża.

Zauważ:

W tym fragmencie rozważań Syrach przytacza niezwykle trafne spostrzeżenie: „Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo”. Człowiek bogobojny zawsze stawia Boga na pierwszym miejscu i rozmyśla czy jego czyny znajdą błogosławieństwo i poparcie u Zbawcy. Któż bowiem może wesprzeć nas w działaniu i pomóc w spełnieniu marzeń, jeśli nie Ten, który wszystko może i do którego wszystko należy. Mając świadomość boskiej wszechmocy, musimy bezgranicznie Panu zaufać i odważnie iść przez życie z niezachwianą pewnością, że każdy nasz krok, każde nasze (uczciwe i wytrwałe) działanie są pod nieustanną opieką i wsparciem Opatrzności. Nieważne czy jesteś obecnie bogaty, czy biedny, szczęśliwy czy też smutny. Ważne abyś w każdym momencie był wdzięczny Bogu za to, co Cię spotyka i ufał Mu bezgranicznie, bo wszystko składa się na niezrozumiały dla nas plan zbawienia człowieka. Każdy krzyż, każde cierpienie prędzej czy później się skończą i znów zaświeci słońce niosące radość i szczęście. Ważne jednak, byś przez wszystkie momenty życia szedł z Tym, który Jest i zawsze będzie Cię wspierał.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *