Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #58

Z Księgi Izajasza

Bliskość i wielkość Pana (Iz,55,6-9)

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad myślami waszymi.

Zauważ:

Miłość i dobroć Boga są wszechobecne i w każdym momencie mogą wpłynąć na człowieka by uczynić go lepszym. Tylko żywy i nieśmiertelny Zbawca jest w stanie skruszyć kamienne serce myślących wyłącznie o sobie egoistów i wskazać im prawdziwy sens ziemskiego życia, którym jest miłość, dobroć, umiejętność poświęcania się dla innych. Nigdy nie jest za późno, by zejść ze złych i bezowocnych dróg, nigdy nie jest za późno, by odnaleźć w sobie pierwiastek boskiej miłości, która potrafi czynić prawdziwe cuda. Potrzeba tylko postawić na pierwszym miejscu Tego, którego myśli i drogi górują nad naszymi myślami i drogami. Wówczas osiągniemy całkowitą pewność, że wszystko to, co spotyka nas w życiu nie jest dziełem przypadku czy zbiegiem okoliczności, lecz jest misternie przygotowanym, boskim planem zbawienia, który obejmuje swym zasięgiem każdego z nas.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *