Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #60

Z Księgi Psalmów

Chwała Bogu, Zbawcy świata! (Ps 98, 1-9)

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy.

Zauważ:

Powyższy psalm wzywa każdego z nas do wypełnienia swych serc wielką radością i nadzieją z potężnych dzieł, które uczynił Pan. Bowiem dzięki Jego dobroci i szczodrobliwości możemy każdego dnia otworzyć oczy i podziwiając otaczające zewsząd piękno świata- rozpoczynać kolejny dzień swej ziemskiej drogi. Serce każdego człowieka potrzebuje radości, która jest życiodajnym źródłem sił niezbędnych do pokonywania pojawiających się każdego dnia przeciwności, zadań i obowiązków. A gdzie można szukać prawdziwego i jedynego źródła niewyczerpanej radości i spełnienia? Tylko W Panu, Bogu żywym, który jest „drogą, prawdą i życiem” prowadzącym do zrozumienia sensu własnego istnienia i ziemskiego posłannictwa wiodącego  do krainy wiecznego szczęścia i niekończącej się radości. Wykrzykuj więc na część Pana całą ziemio! Bo Jego łaska i miłość czuwa nad nami w każdym momencie życia.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *