Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #61

Z ewangelii według świętego Mateusza

Setnik z Kafnaum (Mt,8,5-13)

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź!” – a idzie; drugiemu: “Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: “Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Zauważ:

Zbawca jest w stanie dokonać wszelakich cudów, uzdrowień czy  przemiany serc tylko i wyłącznie w stosunku do ludzi, którym nie brakuje wiary w Jego zbawczą moc i potęgę. Tam gdzie jest wiara, tam jest też miłość i zaufanie, a wszystkie te cnoty pochodzą z bożego miłosierdzia skierowanego w stronę każdego z nas. Człowiek obdarzony „wiarą żywą” nigdy nie zwątpi i nie zachwieje się. Choćby nad jego głową pojawił się huragan niepowodzeń i trudów będzie on kroczył spokojnie ziemską drogą wyznaczoną przez Pana. A wszystko dzięki pewności, że Bóg Jest obecny w każdym aspekcie życia. Szczególnie zaś można odczuć Jego obecność w trudach życia doczesnego , pełnego cierpień, upokorzeń i upadków. Bo tam gdzie jest smutek i udręka, tam też jest boże miłosierdzie i szczególna pomoc udzielana po to, by powstać i kroczyć dalej przed siebie z pełną ufnością w moc i dobroć Pana.

Ł.J.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *