Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #62

Z Księgi Psalmów

Błogosław, duszo moja, Pana! (Ps 103, 1-22)

Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!

Zauważ:

Autor psalmu wzywa czcicieli i wyznawców Boga Żywego do oddawania Mu nieustannego dziękczynienia za ogrom łask i miłosierdzia, którymi każdego dnia jesteśmy obdarowywani. Wszelką nadzieję powinniśmy pokładać wyłącznie w Zbawcy- „sprawcy wszystkiego i we wszystkim”. Któż bowiem może uspokoić serce zlęknione i skołatane? Któż może pomóc powstać z najcięższego upadku i wskazać tę właściwą drogę życia? Kto nadaje sens ludzkiemu istnieniu i  każdego poranka daje siłę by na nowo iść swoją ścieżką do zbawienia? Kto przebacza wszelkie występki i uczy w ten sposób przebaczać bliźniemu? Tylko Pan ma tę moc i chętnie z niej korzysta, bo chce wskazać każdemu z nas ten właściwy kierunek wiodący do ostatecznego sukcesu- szczęścia wiecznego. Dlatego „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze- święte imię Jego”.   

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *