Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #66

Z listu do Rzymian

Życie według Ducha (Rz,8,1-13)

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.

Zauważ:

Święty Paweł zapewnia, że dla każdego człowieka, który żyje według bożych nakazów, nie ma wiecznego potępienia i zguby. Każdy, kto potrafi odrzucić to, co przyziemne (czyli słabe, kruche, przemijające, grzeszne), może być spokojny o swą przyszłość i iść przez życie z podniesionym czołem. Gdy sprawy tego świata nie przysłaniają nam życia duchowego, wówczas wszystko idzie w dobrym kierunku i możemy się stale rozwijać dzięki działającej w nas mocy Ducha Świętego. Bowiem On wspomaga człowieka w czynieniu dobra, od Niego pochodzi wszelka chęć do działania i sumienne wykonywanie zadań i obowiązków. To Duch Święty wskazuje człowiekowi tę właściwą życiową hierarchię, która zawsze ponad doczesność będzie stawiać życie duchowe i jego ustawiczny rozwój. Dlatego potrzeba umieć rezygnować z przyjemności tego świata na rzecz budowania w sobie nieprzemijającego ducha wiary. On wskaże nam ten właściwy kierunek, do którego powinna zmierzać nasza doczesność (czas ziemskich dni), by żyć i postępować według ducha, a nie według ciała.

Ł.J.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *