Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #70

Z listu Świętego Jakuba Apostoła

Jak przemieniać słowo prawdy w czyn? (Jk,1,19-27)

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.

Zauważ:

Pouczenie wypływające z tego krótkiego fragmentu listu jednego z uczniów Pana pragnie uświadomić każdemu z nas jak ważnym aspektem jest umiejętność słuchania słowa, które powinno przemieniać serca i czynić człowieka nieskorym do osądów i gniewu. Za punkt wyjściowy powinniśmy obrać założenie, że nie ma na tym świecie ludzi doskonałych i    nieskazitelnych. Dzięki temu powstrzymamy się od niepotrzebnej krytyki bliźniego i wskazywania popełnianych przez niego błędów i wykroczeń. Ponadto święty Jakub wręcz nakazuje, byśmy nie bali się przeobrażać wypowiadanych słów w prawdziwy i widzialny czyn. Cóż bowiem wart jest człowiek, który wiele obiecuje, zaś nie realizuje swych postanowień i przez to traci swą wiarygodność i szacunek w oczach innych. Dlatego wprowadzajmy wypowiadane słowo w czyn i zbierajmy jego widzialny plon, którym niewątpliwie będzie rozrastające się w świecie dobro.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *