Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #77

Z Ewangelii Świętego Mateusza

Modlitwa i trwoga konania (Mt 26,36-46)

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

Zauważ:

Jezus, Bóg- człowiek będąc podobnym do nas we wszystkim prócz grzechu przeczuwa zbliżającą się mękę i cierpienie. Nie ucieka On przed krzyżem i przyjmuje to wszystko, co przygotował Ojciec („…Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty…”). Dzięki temu my- grzesznicy, za których Pan oddał swe życie możemy cieszyć się perspektywą życia wiecznego. Kiedyś nadejdzie ten sądny dzień i wówczas Zbawca nie może zastać nas śpiących i nieprzygotowanych. Dlatego własnym życiem i postępowaniem musimy zaświadczyć, że jesteśmy godni stanąć u boku Tego, który wybawił nas od wiecznego upadku i potępienia. Potrzeba więc zamienić własne ścieżki (pełne egoizmu i wygodnictwa) na drogi, które przygotował dla nas Bóg. Niech się dzieje Jego wola, my zaś uczmy się przyjmować to wszystko, co zostało dla nas przewidziane, gdyż tylko wtedy dojdziemy do niegasnącego światła.  

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *