Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #81

Z listu do Rzymian

Hymn wdzięczności (Rz,8,31-39)

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Zauważ:

Święty Paweł zapewnia każdego z nas o wielkiej i nieskończonej boskiej miłości, którą jesteśmy otoczeni. Opowiadając się bowiem po Jego stronie, zostaliśmy obdarowani wielką łaską miłosierdzia i darowania win. Nie musimy się zatem lękać nadchodzących dni, zadań i obowiązków gdyż całe swe życie oddaliśmy Panu, więc możemy być pewni sukcesu w realizacji wszelkich podjętych działań. Święty Ojciec Pio wypowiedział kiedyś znamienne słowa: „Prawdziwi słudzy Boga zawsze bardziej cenili przeciwności, jako bardziej podobne do drogi, którą kroczył nasz Chrystus Pan, dokonując naszego zbawienia pośród krzyża i obelg”. Warto zapamiętać tą krótką sentencję, w której zawarty jest sens naszego życia i posłannictwa. Jezus na krzyżu dokonał naszego zbawienia i ostatecznie pokonał wszelki grzech i zło. My również dzięki spotykającym nas krzyżom dnia codziennego możemy duchowo wzrastać i stawać się coraz lepszymi ludźmi i katolikami odnajdując prawdziwe wartości swego ziemskiego istnienia.

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *