Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #91

Z listu do Efezjan

Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie (Ef,2,1-10)

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Zauważ:

Grzechy i upadki są nieodzownymi elementami życia, które wpisane są w ludzką naturę. Każdy z nas potyka się i błądzi na drogach codziennych wyzwań i zadań. Niejednokrotnie zapominamy o naszym powołaniu (każdy z nas je posiada) i niszczymy wewnętrzną świątynię własnej duchowości wybierając grzech i zło. Jednakże Zbawca nie zważa na nasze słabości i śle do ludzkich serc zdroje łask i miłosierdzia obmywającego z wszelkich występków. Wszak to nie my wybraliśmy Pana, lecz to On wybrał nas jako tych godnych (choć często upadających) dostąpienia najwspanialszej nagrody- życia wiecznego. To właśnie Bóg żywy odnawia w każdym z nas wiarę i chęć trwania w jedności z Nim w świętych sakramentach. Trwajmy więc w niegasnącej wierze i każdego dnia pamiętajmy o darowanej nam wielkiej łasce, dzięki której zostaliśmy wyrwani ze śmierci duchowej i „wskrzeszeni” do prawdziwego i nieprzemijającego życia z Chrystusem i w Chrystusie.  

Ł.J.

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *