Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #98

Z Mądrości Syracha

Bojaźń Boża w doświadczeniach (Syr,2,1-18)

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
któż zaufał Panu, a został zawstydzony?
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość:
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?
Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom,
a miłujący Go pójdą Jego drogami.
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.
Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi:
jaka jest bowiem Jego wielkość,
takie też i miłosierdzie.

Zauważ:

Każdy, kto pragnie całym sercem służyć Bogu, musi wyrzec się samego siebie, odrzucić doczesność i związane z nią wszelkie przyziemne sprawy wprowadzające zamęt i wszechobecny chaos. Niejednokrotnie droga człowieka szukającego w swym życiu Zbawcy jest usłana całą masą pojawiających się doświadczeń, prób i cierpień, którym sprostać mogą prawdziwi wojownicy mający w sercu pewność, że nie idą przez te trudy i wyrzeczenia zupełnie sami. Bóg doświadcza każdego z nas i w tym właśnie doświadczeniu znajduje się odpowiedź na pytanie: Czy naprawdę jestem prawdziwym uczniem Pana, gotowym podążać za Nim nie tylko w czasie powodzenia i szczęścia, ale przede wszystkim w momentach trudnych życiowych sytuacji przewracających plany i marzenia go góry nogami? Tylko bezgraniczne zaufanie Wszechmocnemu może dać siłę w trudnych momentach naszej krzyżowej drogi, w którą niejednokrotnie zamienia się życie człowieka. Prośmy więc o wytrwanie w wierze i siłę do walki z pojawiającymi się każdego dnia pokusami dążącymi do osłabienia naszej więzi z Panem.

Ł.J.

      

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *