Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie#76

Z Księgi Psalmów

Błaganie i dziękczynienie (Ps28,1-9)

Do Ciebie, Panie, wołam, Opoko moja,
nie bądź wobec mnie głuchy,
bym się nie stał przez Twoje milczenie
jak ci, którzy zstępują do grobu.
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z występnymi
i z tymi, co czynią nieprawość,
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków!
Według dzieła ich rąk im odpłać,
oddaj im własnymi ich czynami!
Skoro nie zważają na czyny Pana
ani na dzieła rąk Jego:
niechaj On ich wytraci, a nie odbuduje!
Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem
głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało,
doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, podtrzymuj ich na wieki.

Zauważ:

Człowiek bogobojny winien dniem i nocą wzywać Pana i błagać o Jego miłosierdzie. Bowiem tylko wówczas gdy uznamy naszą grzeszność i nicość możemy liczyć na pomoc Wszechmocnego, który kocha to, co małe, ciche, skromne i pokorne sercem. Nie ma zaś w oczach Zbawcy usprawiedliwienia ten, kto nie potrafi spojrzeć krytycznie na samego siebie i ujrzeć własnej grzeszności, pychy czy ulotności życia. Tylko człowiek, który „zapuścił” swe korzenie w prawdziwej i nieprzemijającej nauce może dostrzec sens swego istnienia i posłannictwa, którym nie jest sława, bogactwo czy pogoń za doczesnością, lecz ciągłe poszukiwanie wokół siebie Pana połączone z  chęcią służby- niesienia pomocy miłosiernej naszym braciom. On doskonale zna każdego z nas i wie na co nas stać, dlatego w Sądny Dzień będziemy musieli zdać sprawozdanie z niespełnionych dobrych uczynków wobec bliźniego.    

Ł.J.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *