سنگ معدن مهم آهن مگنتیت، سیدریت، پیریت آهن و هماتیت برای ارقام